De lijn van de Ziel

Wil jij leven vanuit moeiteloosheid?

Soms heb je het gevoel dat je bergen kunt verzetten, dat alles je makkelijk afgaat. Je 'zit in een flow' en je voelt je geïnspireerd. Dat zijn momenten waarop je een glimp opvangt van werkelijke balans. Je bent in evenwicht met jezelf en met de wereld om je heen. Dat betekent in feite dat je dagelijkse handelen in verbinding is met je gevoel én met je denken, je idealen. Dan ben je 'in het midden' en heb je contact met de Vitale Lijn, de Lijn van je Ziel.

Natuurlijk zijn er soms zware periodes in je leven en dan is het extra moeilijk om die verbinding te voelen. Maar ook als er eigenlijk geen echte problemen zijn, ervaren we soms disbalans en voelt het alsof we tegen de stroom op moeten roeien. Hoe komt dat? En wil je dat veranderen?

De Vitale Lijn

De Vitale Lijn, of de lijn van de Ziel is de lijn van de levensenergie en is een belangrijke poort naar een leven vanuit verbinding en moeiteloosheid. In contact zijn met je Diepste Zelf en van daaruit met de wereld om je heen. De Vitale Lijn staat namelijk voor de verbinding tussen drie energiecentra in je lichaam én de verbinding tussen hemel en aarde. De Chinezen noemen dit de drie tantiens: je buik, je hart en je hoofd.

Een vitale lijn die gezond is, ligt in de middenlijn van het lichaam en is mooi recht. Dat is echter in onze westerse maatschappij vrijwel nooit het geval. Er zijn allerlei soorten vervormingen en verstoringen als gevolg van disbalans in onze fysieke of psychische gezondheid en onze relatie met onze omgeving. En die disbalans zorgt ervoor dat we het leven als moeizaam ervaren, dat er chaos in ons hoofd is, dat ons hart onrustig is en dat we niet goed kunnen aarden. Gelukkig kunnen we daar wat aan doen. Bewustwording is daarin een eerste stap. Voelen waar de spanning zit, je realiseren wanneer het wél goed gaat. Qi Gong en meditatie kunnen je daarbij helpen. In Qi Gong werken we voortdurend aan een betere aarding en brengen we onszelf steeds weer 'in het midden'. En er zijn specifieke oefeningen met als doel de drie tantiens op één lijn te brengen, zoals de Vitale Lijn meditatie.

Waar staan de drie tantiens voor?

De drie energiecentra in ons lichaam hebben ieder hun eigen kwaliteiten en correspondenties. Zij zijn verbonden met de energieën van:

  • De aarde
  • Onze omgeving (de natuur/ de wereld/de mensen)
  • De hemel
     

Het zijn collectieve energieën en die manifesteren zich in de mens als:

  • Het fysieke lichaam
  • Het emotionele lichaam
  • Het mentale lichaam 

drie-tantiens

De buik

De onderste tantien staat voor de verbinding met de aarde, de materie en het fysieke aspect in ons leven. In oude taoïstische kringen staat dit gebied bekend als Qihai: ‘zee van energie’. Het ligt midden in het bekkengebied en vertegenwoordigt je levenskracht, je vitaliteit. Het heeft een sterke relatie met de seksuele organen en is ook letterlijk in staat om nieuw leven voort te brengen. Op een abstracter niveau gaat het hier om het dagelijkse leven, het handelen. Maar ook om onze eigen intuïtie, het ‘buikgevoel’. Kinderen hebben hier nog heel veel contact mee en als het niet goed met ze gaat, als ze dingen moeten doen tegen hun zin, krijgen ze vaak letterlijk buikpijn!

Werkelijk aarden kun je alleen vanuit vertrouwen. Vertrouwen op de aarde, op jezelf, op het leven. Dan kun je ‘rusten’ in jouw eigen midden en kun je contact maken met een oerkracht in jezelf die je in staat stelt om te handelen. Aarden doe je vanuit je buik/bekken (via het staartbeen en via de benen). De adem speelt hierin een belangrijke rol.

Het hart

De middelste tantien is verbonden met ons gevoelsleven, onze emoties en de wereld (mensen, dieren, de natuur) om ons heen. Het gaat hier niet om het fysieke hart, maar om het gebied achter het midden van het borstbeen. Hier zetelt ook de ziel. Als er rust heerst in je hart en je je hart kunt openen voor wat er is, dan kun je contact maken met je zielsverlangen, met je levensdoel.  Alleen als je werkelijk kunt ontspannen en je hart de rust kunt geven die het nodig heeft, kan de liefdevolle energie vanuit je hart gaan stromen en kun je je levensdoel vervullen.

Het hoofd

De bovenste tantien staat voor het denken, de mentale energie, maar ook voor inspiratie en de verbinding met de hemel. De bovenste tantien ligt in de hersenen, in het midden van je hoofd, achter het derde oog. Het wordt ook wel de ‘Kristallen kamer’ genoemd. Het gaat hier niet om het verstand, maar veel meer om een ontvankelijkheid voor een intuïtief ‘weten’, een creatief denken. In onze westerse maatschappij wordt het hoofd vaak te veel belast en raakt ons denken ´in de knoop´. We gaan ‘malen’ en er ontstaat chaos in ons hoofd. Dat werkt vaak vernauwend, met als gevolg dat er te weinig ruimte is voor creatief denken en werkelijke inspiratie. Inspiratie betekent overigens letterlijk ´inblazing´. Oftewel er wordt ons een idee, een ingeving, ingeblazen vanuit de hemel. Als je hoofd helder is en je in staat bent om je ‘voelsprieten’ naar de buitenwereld in te trekken, dan krijg je ruimte voor nieuwe ideeën. En dan kun je je verbinden met de inspiratie vanuit de hemel.

Kortom als je goed geaard bent, je hart rustig en open en je hoofd helder is, dan kun je verbinding maken met de lijn van je ziel. Dan zul je merken dat alles moeiteloos gaat, dat het ‘stroomt’. 

Door Qi Gong oefeningen en de meditatie van de Vitale Lijn, kun je leren om je hier beter op af te stemmen. Wil jij ook leven vanuit die verbinding?

Ik geef regelmatig workshops met als thema de Vitale Lijn. En Qi Gong en wandel retraites in Sauerland die geheel in het teken staan van de Vitale Lijn. Zie de Agenda voor de eerstvolgende keer. Of doe mee met de wekelijkse Qi Gong lessen.

 

De lijn van de Ziel